Ås MDGs Martin Løken påstår i et leserinnlegg at jeg legger til grunn at «all konkurranse er sunn konkurranse». Det har jeg selvfølgelig aldri påstått. Alle med et minimum av innsikt i virkelighetens tilbud/etterspørsel vet at det ikke er tilfelle. MEN, det er riktig at vi mener at konkurranse, i regulerte former (slik det er i Norge), er bra for forbrukerne.

Martin Løken påstår at Nygård ikke har et godt kollektivtilbud. Jeg fristes til å spørre: «har du vært på Nygård, Martin?» Eller er det for langt fra Ås sentrum? Faktum er at Nygård har 16 bussavganger pr time, til sammenligning har 510-bussen 12 avganger pr time i Ås sentrum.

Ås kommune er av Staten gitt oppgaven å definere hva som er plasskrevende varer, og et klart politisk flertall i kommunen ønsker at definisjonen på plasskrevende varer også skal omfatte møbler, hvitevarer og brunevarer. Det er ikke et spørsmål om å tillate 31000 fler m2 varehandel på Nygård, det eneste spørsmålet er om man også skal kunne selge møbler, hvitevarer og brunevarer.

Og ja, vi forstår, og vi aksepterer, at salg av møbler, hvitevarer og brunevarer på Nygård vil skape en viss konkurranse med enkelte eksisterende butikker på Vinterbrosenteret og på Ski Storsenter. Vi forstår også at f.eks Bohus kan tenkes å ville flytte fra Vinterbrosenteret til Nygård. Vi ser ikke det som negativt. Dette er kjedebutikker som ellers konkurrerer så hardt de kan, - og det er ikke butikker som er aktuelle for Ås sentrum.

Det kan virke som om MDG ser det som sin oppgave å gjøre livet så surt som mulig for folk flest. MDG er åpenbart mot fri konkurranse, mot markedsliberalisme (hva nå enn definisjonen er), mot varehandel generelt, mot varehandel på Nygård spesielt og absolutt mot biler (og dessuten mot oljeleting selv om det er olje/gassinntektene som betaler for velferdsstaten). Derimot er MDG for høyere eiendomsskatt, for høyere skatter generelt, for avsindige bomtakster, for alle mulige reguleringer og for gjenbruk (ikke noe feil med det). Kort sagt vil MDG gjerne styre den enkeltes innbyggers liv i detalj.

Men, Martin, vi er ganske enkelt ikke enig med dere. Vi mener at Nygård, med både utmerket kollektivdekning og med sin beliggenhet i «Norges største veikryss» er en meget god plassering av regional handel. En handel som i dag i alt for stor grad skjer på Alna og i Rygge.

Les også

Når Næringsforeningen er redd for konkurranse

Les også

Ikke all konkurranse er sunn konkurranse