Det vi ikke vet har noen vondt av

Av

Det er vanskelig å snakke om vold og overgrep. Det gjelder for alle. Dersom du er funksjonshemmet kan det være ekstra utfordrende.