– Dette er sannsynligvis siste gangen vi kan invitere til underholdning før jul

Moerhjemmets venner trår til også i disse koronatider, med allsang og utekonsert.