Dette gamle sykehjemmet i Kroer kan bli til 40 nye boliger

Det nedlagte sykehjemmet kan bli enten bofellesskap eller erstattet med rekkehus i fremtiden.