ÅS/SKI/KOLBOTN: Også i sommer blir det buss for tog, men det er vi jo vant til. Men hva skal de egentlig gjøre? Jo, det er en rekke ting som står på listen til Bane Nor denne sommeren, og det kan jo være kjekt for deg å vite hva som skjer.

I den togfrie perioden fra 25. juni til 8. august, skal Follobaneprosjektet utføre både ordinært anleggsarbeid og arbeid som kun kan gjøres når det ikke kjører tog på strekningen mellom Oslo S og Ås, melder Bane Nor på sine nettsider.

Rundt 600 arbeidere vil være på jobb på Follobanens anleggsområder, og det varsles at det kan bli arbeid til alle døgnets tider, og du må beregne alternativ transport her og der.

Her er arbeidene som skal gjøres

I denne oversikten finner du arbeidene som skal gjøres, og mer info om hva som skal gjøres.

  • 2.-3. juli skal det utføres døgnkontinuerlig arbeid på Østfoldbanen ved Mosseveien. Arbeidet er noe støyende. Det skal ikke utføres støyende arbeid mellom kl. 23.00-01.00.
  • 26/6-8/8 er det ordinært anleggsarbeid på gang og sykkelstien ved Mosseveien. Dette er ikke støyende arbeid, og utføres på dagtid.Ski stasjon skal i løpet av sommeren ferdigstilles og anleggsområdet skal fjernes før reisende og publikum kan ta hele den nye stasjonen i bruk fra 8. august. Det vil også være arbeid på jernbane-strekningen fra Kolbotn stasjon til Ås stasjon.
  • 25/6-9/7 utfører Bane NOR arbeid på jernbanen mellom Kolbotn og Ås. Arbeidet pågår på dagtid og er ikke støyende. Fra 9/7-8/8 utføres arbeidet også på natten. Arbeidet forflytter seg, og det benyttes skinnegående maskiner.
  • 9/7-16/7 utføres det etterfylling og pakking av pukk og singel på jernbanestrekningen. Det benyttes en pakkemaskin til dette arbeidet. Arbeidet forflytter seg.
  • 6.-7. juli skal det utføres pigging i området ved Kirkeveien 2. Dette er støyende arbeid på dag og natt. Naboer som blir berørt av dette arbeidet vil få egen informasjon om evt. avbøtende tiltak.

Bane NOR forteller videre at de vil ta hensyn så langt det er mulig, og vil gjøre sitt beste for at sommeren blir bra både for næringsdrivende, naboer og annet i lokalmiljøet. Planlagt arbeid kan avvike, dersom det oppstår uforutsette hendelser. Når sommeren er på sitt varmeste, hender det blant annet at entreprenørene må utføre arbeid på natten av praktiske hensyn, skriver ØB.

Til slutt skal du få noen reiseråd fra Vy. Sjekk detaljene før du skal reise, er det beste rådet.

Det som kan være lurt, er å sjekke Ruters reiseplanlegger, slik at du vet hvor og når og hvordan du skal komme deg fra A til B. Særlig reisende med sykkel, barnevogn, rullestol eller mye bagasje må være klar over at det er flere bytter og at det ikke er tog på hele eller deler av strekningen.

Vy skriver videre at bilen ikke nødvendigvis er et godt alternativ, da høy trafikk på veinettet kan påvirke den totalt flyten i trafikken og ved togstasjonene. Det er dessuten også flere store konserter og andre kulturarrangementer denne sommeren, og da er det nok en del personer som vil kjøre kollektivt. På slike dager, kan det være ekstra nyttig å sjekke detaljene for reisen din på forhånd.