Død fisk og kloakklukt ved renseanlegget som behandler avløpsvannet i Ås. – Det var et trist syn

En lokal turgåer fra Hvitsten varslet kommunen da han oppdaget død fisk og flytende skum i Emmerstadbekken. Kloakkrenseanlegget tar på seg skylden, men mener utslippet er helt nødvendig.