Donerer kasser med smittevernutstyr til Ås kommune. - Helt fantastisk, sier kommuneoverlegen

Granås sykehjem, som for tiden ikke har pasientbelegg, har donert smittevernutstyr til Ås kommune.