Droppet forslag om å innføre p-avgift på Breivoll. – Jeg synes dette er en usedvanlig dårlig idé

Venstre gikk bort fra sitt forslag om avgiftsparkering på Breivoll friområde.