E18 blir 670 millioner dyrere dersom bommene står oppe i 20 år i stedet for 15 - og den regningen er det bilistene som må ta

Ved å la bommene stå oppe i fem år lengre enn planlagt, blir bomtakstene lavere og trafikklekkasjen til småveiene mindre. Samtidig vil renteutgiftene og driftskostnadene øke med 670 millioner kroner. Økningen må bilistene ta på sin regning.