Eiendomsskatt er nødvendig for å unngå usosiale velferdskutt

Av