Eierne av terapihundene har utdanning fra Ås. - Vi vet mange har en positiv helsemessig effekt å ha kontakt med dyr

Hva gjør du når du som student føler deg ensom, trist og lei? Kanskje kan møtet med en terapihund være et steg ut av vanskene. Da tre terapihunder besøkte Høgskolen i Innlandet, ble terapitimene revet bort.