I Ås Avis 20.11.22, skriver Anna Solberg et debattinnlegg der hun mener at elevene på Ås ungdomsskole bør være fornøyde med å ha med matpakke hjemmefra og at det er for mye å be om en kantine.

Vi er representanter fra FAU på Ås ungdomsskole og foreldre til ungdommer. Vi vil gjerne forklare Anna og andre som vil lytte, hvorfor vi mener at en kantine på ungdomsskolen er et viktig tiltak, og at den kan være så mye mer enn et sted der ungdommene våre søker ly fra regnet for å spise matpakken sin!

Vi har nemlig troen på at en kantine blant annet kan bidra til å forebygge ensomhet og utenforskap. En kantine kan på sitt beste være et sosialt samlingspunkt og et sted man senker skuldrene og får hyggelige opplevelser sammen med medelever, på tvers av klasser og trinn.

Under krigen hadde unge sine utfordringer, og heldigvis har mange ting blitt bedre. Det er godt at vi slipper å spise matpakken vår ute i regnet eller pakke den inn i avispapir. Vi har det bra i Norge sammenliknet med mange i andre land, det er vi enige med Anna Solberg i.

Men selv om de unge slipper å oppleve den hverdagen som var under krigen, er det ikke bare enkelt å vokse opp i dag heller – det er andre utfordringer. Ungdommer fikk satt det sosiale livet sitt på vent under koronapandemien, og mange sliter fortsatt med å finne tilbake til et nettverk, med å skaffe seg venner og finne sin plass. Landsdekkende "Ungdata"-tall fra 2022 viser at flere og flere unge opplever å være ensomme, og savner noen å være sammen med. Det er i denne virkeligheten vi har troen på en kantine som et bra sosialt tiltak.

En kantine kan bidra til økt fellesskap blant ungdommene. En kantine kan være et sted der man kan snakke med en bekjent fra en annen klasse, og kanskje til og med få en ny venn. En kantine kan være et sted hvor man kan kople av fra fagene og ha det litt gøy i pausen. En godt drevet kantine vil ha voksne som passer på, og kan være et sted der det er rigget for hygge rundt måltidet.

En kantine kan nok også fungere som et tilholdssted uten salg av mat, men vi tror på at matservering kan være det litt ekstra som gjør at elevene kommer til kantina, at det blir et naturlig samlingssted. I tillegg er det faktisk ikke alle som har med seg mat, selv i 2022.

En kantine er så mye mer enn et sted å spise matpakka si, også når det kommer til læring. Får vi kantina opp og gå er det meningen at elevene skal bidra til kantinedriften. De skal lære hvordan man tilbereder sunn mat, de skal lære om bærekraft og matsvinn, hvordan man setter opp et regnskap og at det må ryddes opp i etterkant.

Og det er selvfølgelig ikke snakk om en stor og overdådig lunsj. I kantina skal være sunn mat til en rimelig penge. Aller helst skulle skolelunsjen vært gratis, da hadde de som rammes hardest av dagens høye priser og de som kanskje ikke får mat hjemme, hatt et godt mattilbud. Men det forstår vi at kan bli ambisiøst med en trang kommuneøkonomi.

Selv om noe var vanskeligere før, betyr ikke det at vi skal la være å jobbe for en bedre skolehverdag nå. Alle ungdomsgenerasjoner vil ha sine utfordringer. Og ensomhet vet vi er en av de store utfordringene for denne generasjonen. Vi som foreldre vil fortsette å arbeide for bedre trivsel på de arenaene ungdommene våre ferdes. Og vi har troen på at en operativ kantine er en viktig del i dette arbeidet.