(Østlandets Blad)

ÅS: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse utpekte i går tre nye «Sentre for fremragende utdanning». Ifølge en pressemelding fra direktoratet, er dette en nasjonal prestisjeordning som skal stimulere fagmiljøer til å videreutvikle høyere utdanning.

- Felles for de nye sentrene er at de trekker frem store spørsmål og konkretiserer hvordan høyere utdanning kan bidra til å løse disse. De har også gode visjoner for hvordan studenter skal rustes til å gå ut i et arbeidsmarked og samfunn i endring. Jeg gleder meg til å følge dem videre, sier direktør i HK-dir, Sveinung Skule.

Ifølge seniorrådgiver Per Christian Langset ved NMBU, er det en internasjonal ekspertgruppe som har foretatt vurderingen.

Arealplanlegging

Et av fagmiljøene som når helt til topps, er Senter for integrert og transdisiplinær undervisning i planlegging (SITRAP) ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Senteret som ligger under Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) skal møte behov for økt kapasitet og høyere kompetanse innen arealplanlegging, og fokuserer på bærekraft og rollen til høyere utdanning for å svare på FNs bærekraftsmål.

Ifølge nmbu.no, er det langsiktige målet med senterets arbeid å utdanne flere og bedre planleggere som kan håndtere fremtidens komplekse samfunnsutfordringer på en bærekraftig måte, og utvikle undervisningsformer på tvers av fagfelt og studieretninger innen romlig planlegging, særlig profesjonsutdanningene i arkitektur, landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling.

Ikke opplagte løsninger

– Når vi utdanner planleggere, landskapsarkitekter eller eiendomsutviklere, må vi forberede dem på at fremtidens problemer og løsninger ikke er opplagte. Det finnes ikke fasitsvar eller ferdige oppskrifter. De må derimot kunne håndtere en mengde forskningsbasert kunnskap fra fag som de selv ikke har studert, og de må kunne bruke en stor variasjon av metoder for å vurdere denne fagkunnskapen mot hverandre, sier senterleder og professor i by- og regionplanlegging, Elin Børrud til NMBUs nettside.

Planleggerne må også gi faglige råd til de som skal gjøre politiske vedtak.

Senterstatusen tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter midtveisevaluering. Med ordningen følger også midler.