ÅS: Bak initiativet står Syklistenes Landsforening som har en landsdekkende undersøkelse, som avsluttes 10. august. Den blir grunnlag for kåring av Norges beste sykkelkommune.

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever ulike kommuner de sykler i ut fra et brukerperspektiv, i regi av Syklistenes Landsforening.

– Vi ønsker å samle den store kunnskapen som finnes blant de som sykler i hverdagen om hvordan det kan bli bedre. Vi ønsker å hjelpe kommunen ved å få brukerinnsikt og bli enda bedre på sykkeltilrettelegging. sier Claire Groenink, i Syklistforeningen Ås.

Må ha 50 svar

For Ås kommune trengs i det minste at 50 personer deler sine synspunkter. Da får kommunen en egen, detaljert innsiktsrapport, og blir med i sammenligningen og rangeringen av Norges kommuner ut fra syklistenes ståsted. I september vil vi få svar på om Ås er bedre eller dårligere å sykle i enn nabokommunene – ifølge syklistene selv.

– Vi i Syklistforeningen Ås mener at potensialet for økt sykling er veldig høyt, men at kommunen da må prioritere areal til sammenhengende sykkelinfrastruktur og skilting. Og ikke minst tett samarbeid med fylket slik at fylket gjør tiltak, langs sine veier. For sykling er mer enn bare sykkelhotell og sykkeltyveri som ofte diskuteres her i Ås, avslutter Claire Groenink.

HER KAN DU GI DITT SVAR I SYKKELUNDERSØKELSEN

Fakta om Sykkelundersøkelsen 2022

  • Syklistenes Landsforening har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby.
  • Senest, i 2018, vant Kristiansand (2020 ble det ikke noe på grunn av pandemien).
  • Sykkelundersøkelsen 2022, som er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv.
  • Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 1. juni til og med 31. juli.
  • Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler.
  • Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i.
  • Kommunene vil bli rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen.
  • Resultatene vil bli presentert i september 2022 på Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar.
  • Mer informasjon finner du på syklistforeningen.no/sykkelundersokelsen