Er det krise i kommuneøkonomien i Ås?

KRISE: Sterkt forbedret økonomistyring og kostnadskontroll må til for å få Ås kommune ut av økonomisk krise, skriver Kjetil Barfelt (FrP).

KRISE: Sterkt forbedret økonomistyring og kostnadskontroll må til for å få Ås kommune ut av økonomisk krise, skriver Kjetil Barfelt (FrP). Foto:

Av

Svaret er et entydig JA. Det reiser to spørsmål, hvorfor er det krise? og hva må vi gjøre for å komme ut av krisen?

DEL

Kostnadskontroll

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunen gikk for 2 år siden over til tjenestebasert budsjettering, som skulle gi administrasjonen noe større frihet under ansvar. I retrospekt var det kanskje ikke så smart, for det har aldri vært dårligere kontroll på økonomien. I 2019 hadde kommunen et overforbruk på driftsbudsjettet på mer enn 100 mill kroner og negativt resultat på 35 mill kroner (mot et budsjett på pluss 10 mill). Kun tre måneder før var politikerne forespeilet (2. tertialrapport 2019) et resultat i tråd med budsjett. Slik manglende kontroll og slike negative overraskelser kan vi som lokalpolitikere ganske enkelt ikke leve med.

For å gjøre vondt verre er prognosen for 2020 allerede i mars 2020 forverret fra et underskudd på 12 mill til et underskudd på 58 mill. Lyset i mørket er at det nå ser ut som om både administrasjon og de fleste politikere nå har innsett at vi har en krise.

Investering

Kommunen har hatt og har et ekstremt høyt investeringsnivå med bl.a. Solberg skole, Rustad skole, Demenssenteret, Moer sykehjem, Nordby barnehage og kommende Åsgård skole. Til sammen nærmere 1,5 milliarder kroner, hvilket gir en årlig kostnad på ca 75 mill kroner (hvorav mindre enn halvparten har begynt å løpe).

Hvorfor har kommunen investert på denne måten? Delvis er svaret at befolkningsprognosene i perioden frem til 2018 var katastrofalt dårlige. Svært få våget å stille spørsmål ved tallene, og vi som gjorde det ble stemt ned i kommunestyret. Resultatet er at kommunen har gjort store investeringer i bygg som vi ikke kommer til å få bruk for før om 5-10-15 år, Nordby barnehage har vi i praksis ikke bruk for (enda). Vi kunne f.eks nøyd oss med 3-paralelle skoler på Rustad og Åsgård og dermed utsatt/spart rundt 500 millioner kroner. Ettersom Ås kommune vokser vil vi forhåpentligvis fylle den kapasiteten vi allerede har bygget.

I og med at det meste av investeringer allerede er gjennomført er løsningen innbyggervekst, men da må en del partier slutte å sabotere sentrumsplanen med omkamper på f.eks ny rundkjøring ved Esso.

Ansatte (årsverk)

Antall årsverk (ett årsverk er en fulltids ansatt i ett år) har på 5 år fra 2014 til 2019 økt med 16% (fra 1042 til 1205). Det er 163 årsverk (inkl en økning på 26 lærlinger), til en årlig kostnad av 100+ millioner kr/år. Det har nok dessverre blitt for mye «kjekt å ha», og et ekstra ledernivå til 10+ millioner har ikke gjort byråkratiet mindre. Hele organisasjonen må gjennomgås med fokus på hva som leverer verdi til innbyggerne.

Omstilling og omorganisering

Kommunens omstillingsprosjekt har ikke gitt målbare økonomiske besparelser, det har tvert imot kostet et antall millioner. Fokuset kan synes å ha vært mer på middelet (omstillingen) enn på målet (forbedringen). Rådmannen har uttalt at det har manglet både evne og vilje.

Hva er medisinen?

Sterkt forbedret økonomistyring og kostnadskontroll. Forutsetningene for budsjettet 2020 er så endret at budsjettet bør gjennomgås på nytt. Omstillingsprosjektet må fokusere vesentlig mer på resultat/innbyggernytte og gjennomføringshastigheten må økes betyd­elig. Kostnader/bemanning må vurderes i hele kommunen, særlig i funksjoner som ikke leverer service til innbygg­erne.Dette er ikke en enkel oppgave, og det vil kreve både evne og vilje til å gjennomføre. Men vi har ganske enkelt ikke noe valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken