Gå til sidens hovedinnhold

Ett år igjen til Nordens lengste jernbanetunnel åpner

Etter årevis med buss for tog kan endelig passasjerene mellom Ski og Oslo se lyset i enden av tunnelen – i dette tilfelle Blixtunnelen. Neste jul åpnes gavepakken til togelskerne. Pris; sånn ca. 35 milliarder kroner.

For abonnenter

FOLLO: ØB møter Hilde Ulrichsen og sønnen Markus på Ski stasjon i grålysningen på lillejulaften. De er på vei inn til Oslo for å handle inn siste rest av årets julegaver.

Ifølge Bane Nors planer skal de kunne ta samme tur dobbelt så raskt på samme tid neste jul.

– Om den ikke blir forsinket, da, sier Hilde Ulrichsen med et lite glimt i øyet.

Hun reiser ofte til Oslo.

– Jeg flyttet til Ski i 2000, så det har blitt noen togturer. Når jeg skal til byen foretrekker jeg tog fremfor bil.

Hun og sønnen gleder seg til de kan ta første tur med Follobanen.

– Det blir spennende å se hva den bringer med seg. Vi blir nok en del av Oslo når den åpner. Kanskje kan det blir litt liv i gågata igjen, sier hun forhåpningsfull.


Nyinnflyttet fra Oslo

Ole Martin Andersen har akkurat flyttet fra Oslo til Vevelstad.

– Jeg jobber i Oslo, men har en hund som trakk meg ut av byen, smiler han.

Andersen synes det er vanskelig å forstå hvor mye penger som er brukt på banen.

– 35 milliarder blir sånn tullepenger for folk flest, men jeg synes stasjonen har blitt flott. Og jeg tror mange fra Oslo vil ønske seg til området når Follobanen åpner. Det er bare til å glede seg, sier innflytteren før han legger i vei ut på runden over Norbyveien bro og ned til Ski storsenter.


Konkurs og grunnforhold førte til utsettelse

Blixtunnelen, og ikke Follotunnelen, er det offisielle navnet på Nordens lengste jernbanetunnel. Navnet har den fått etter arkitekten og ingeniøren Peter Andreas Blix (1831-1901). Han tegnet mange av stasjonene på Østfoldbanen og ledet også de arkeologiske utgravningene i Gamlebyen i Oslo da Østfoldbanen (den gang Smaalensbanen) ble bygget.

Selv om en konkurs hos en italiensk entreprenør førte til ett års utsettelse og koronaviruset har gjort sitt for å få til nok en utsettelse, tyder nå alt på at 11 minutter mellom Ski og Oslo S blir en realitet om ganske nøyaktig ett år. Entreprenøren er i ferd med å legge siste hånd på innredning av tunnelen og installasjon av jernbanetekniske installasjoner. Fra 8. august vil Follobanen stå ferdig som et sammenhengende jernbanesystem fra Oslo S til Ski.

– Det er fantastisk spennende at vi snart bidrar til norsk jernbanehistorie. Follobanen kommer til å stå igjen etter oss og gi nytte og glede for kommende generasjoner. Jernbanen er en del av svaret på fremtidens klimautfordringer, sier Stine Ilebrekke Undrum, Bane Nors konserndirektør for Utbygging.

De neste fire månedene il gå med til testkjøring av tog i tunnelen, kjentmannskjøring for lokførerne og flere store beredskapsøvelser, opplyser Bane Nor.

Norges største samferdselsprosjekt

Den italienske entreprenøren, Condotte, som gikk konkurs i 2018, kostet prosjektet 1, 6 milliarder kroner. En uforutsett kostnad som har bidratt til at prosjektet har steget fra anslåtte 26 milliarder kroner i 2014 til 35 milliarder i 2020.

Den nye Follobanen blir 22 km lang, mens hele prosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor. Follobanens tunnel er den lengste jernbanetunnel i Norden.

Selv om arbeideren har tatt seg en velfortjent juleferie, er spor 3 med både over­bygg og spor godt i rute. Både snøsmelteanlegg, info­skjer­mer, høyt­ta­le­re, strøm og tele, skin­ner og kab­ler, er i rute.

Buss for tog har blitt så vanlig at de fleste pendlerne har lagt opp sin ferie deretter. Årets sommer blir intet unntak. Et lengre togbrudd må blant annet til for å kunne åpne østsiden av Ski stasjon.

Fakta om Follobanen

 • 22 km nytt dobbeltspor for høyhastighetstog mellom Oslo og Ski
 • Direktetog – tilrettelagt for ned til halvert reisetid
 • Samspill med Østfoldbanen
 • Gir dobbelt så stor tog-kapasitet Oslo-Ski
 • Trafikk fra nye Ski stasjon gjennom Blixtunnelen etter planen fra desember 2022. (Noe sluttarbeid med ombygging av gammel tunnel inne på Oslo S avsluttes i 2023.)
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo
 • Bygges for hastighet opptil 250 km i timen
 • Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor
 • Prosjektet omfatter nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski, viktige forbedringer på Oslo S, nytt spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km) i to tunnelløp (totalt 40 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Boret med fire tunnelboremaskiner (18,5 km) – og ved sprengning drill & blast og drill & split (uten sprengning)
 • Bygges ut samtidig fra fire (opprinnelig fem) anleggsområder
 • Forberedende arbeid fra 2014/2015
 • Prekvalifisering for prosjektets totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildeling fra februar 2015 til andre halvår 2016
 • Hovedarbeid fra 2015
 • Norges hittil største samferdselsprosjekt

KILDE: Bane Nor

Buss for tog kan fortsette i mange år

I tunnelproduksjonen deltar i dag 27 underleverandører med i overkant av 330 fagarbeidere. Ved Oslo S er tre entreprenøren i sving med 51 underleverandører, og alle har de det ekstra travelt fordi koronasmitte må unngås.

– Vi har gjort ferdige 95 prosent av arbeidet, men vi har noen krafttak igjen før målstreken, sier prosjektdirektør Per David Borenstein, og legger til:

– I de togfrie ukene i sommer må vi få til maksimalt godt arbeid sammen med entreprenørene. Mot slutten av sommeren kobler vi sammen de tre største delene av prosjektet; Oslo S, Blixtunnelen og nye Ski stasjon. Nytt skal fungere med eldre utstyr, ja alt skal passe sammen med alt.

Og uten skulle være noen gledesdreper, så er det fortsatt ting som tyder på at det fortsatt vil bli mange nye år med buss for tog. For selv om Follobanen starter opp, gjenstår det fortsatt mye arbeid på alle de andre toglinjene ut av Oslo S.

Som ØB tidligere har skrevet, blir østsiden av Ski stasjon i stor grad lik vestsiden. Det blir blant annet bygget en tredje plattform med to tilhørende spor, reisetorg med trappeamfi og vannspeil, samt et servicebygg der det er lagt opp til at næringsdrivende kan etablere seg med en kiosk og eventuelt sitteplasser.

Østfoldbanen får flere avganger

Det er ikke bare Ski innbyggerne som kan glede seg over Follobanen. Også østfoldingene og Ås-innbyggerne vil få gleden av banen.

Jernbanedirektoratet ser for seg halvtimesruter hele dagen så snart Follobanen åpner. Lenge har det vært usikkert om åpningen av den nye Jernbanetunnelen mellom Oslo og Ski vil føre til bedre togtilbud sørover på Østfoldbanen.

LES OGSÅ: Tror prisforskjell mellom Nordre Follos to tvillingbyer vil vare: – Mye av gevinsten er allerede hentet ut

Ås Avis har fått opplyst fra Jernbanedirektoratet at halvtimesavganger kan innføres, men at det nok ikke vil skje før Follobanen åpner i desember 2022.

Også innbyggerne mellom Ski og Oslo S vil kunne glede seg over flere lokaltog på den gamle Østfoldbanen.

Bane Nor legger til rette for en dobling av dagens trafikk på lokaltoget Ski-Oslo-Stabekk (L2) – fra to til fire tog i timen.

Det norsk statsforetak med ansvar for infrastruktur på jernbanen i Norge, altså Bane Nor, ser for seg en gradvis opptrapping I årene fremover og planlegger i tillegg blant annet ny tog-parkering i Ski og ny innføring av Østfoldbanens Østre linje, og tiltakene vil gjøre det mulig med opptil seks tog i timen på L2.

Follobaneprosjektet i Ski omfatter også fornyelse av et svært omdiskutert nytt forbindelsesspor på Østfoldbanen. Planen er under statlig regulering etter at både Ås kommune og Nordre Follo kommune satte hardt mot hardt.

Strømforsyning på Åsland

På Åsland, hvor alle massene fra tunnelløpene ble tatt ut, bygges det nye transformatoranlegg. Det regnes som en viktig strømforsyningen til togene som skal kjøre gjennom Blixtunnelen.

På Åsland skal det meste av spor skjules. Oslo kommune har som krav om at området skal fremstå på god måte der det skal kunne brukes som rekreasjons- og friområde». Slik skal det være til kommunen eventuelt bygger uten ny bydel; Gjersrud-Stensrud.

Kommentarer til denne saken