Falsen var både antisemitt og grunnlovens far: – Bra med levende debatt om historien

Falsens bidrag til å utestenge jøder fra Norge må ikke bagatelliseres, men Falsenstøtten bør bli stående, sier idéhistoriker.