Får flere henlagte saker fra politiet: – En bot løser sjelden en konflikt

Konfliktrådet får oversendt færre og færre straffesaker fra politiet, men antallet henlagte saker øker voldsomt. Det betyr at rådet får en mye tøffere oppgave med å få partene i en konflikt til å ville møtes.