Gå til sidens hovedinnhold

Feil grunnlag for områdereguleringsplan i Ås!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er viktig med planer, og det er mye nyttig å lære av Områdereguleringsplanen. Den bygger dessverre dels på foreldede forutsetninger. Den tar i for stor grad utgangspunkt i Regionplan for areal og transport i Oslo og Akershus (ROA) av 2015.

ROA hadde som mål ”å bli en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa og med Ås som den sterkest voksende kommune i regionen (3 % årlig)”. Dette har Ås kommune aldri akseptert.

ROAs forslag om Ås som en regional tvillingby med Ski, og at ”det ble lagt vekt på utvikling av genuint urbane bomiljøer og at folk foretrekker en urban livsstil”, er ikke akseptert av Ås kommune. Heller ikke at 90 % av boligveksten skal skje i tilknytning til Ås sentrum og i grenseområdet mot Ski.

I denne anledning har ordføreren bedt Akershus fylkeskommune (12.11.18) om avklaring. Han viser til at ROAs plan om at mesteparten i veksten i Ås skal plasseres i ett vekstområde omkring Ås stasjon, er svært utfordrende. I svaret heter det: ”Fylkesutvalget er oppmerksom på behovet for en nyansert vurdering av den enkelte kommune og legger ikke en skjematisk vurdering av ROA til grunn i sin behandling av kommuneplanene. Erfaringsmessig finner man løsninger som ivaretar både lokale hensyn og de regionale perspektivene.”

Fylkeskommunens svar viser at Områdereguleringsplanens forutsetninger og oppfølging av ROAs plan om Ås som en sterkt voksende regionby, er unødvendig.

Mye av planen er en orientering om hva en byutvikling er. Det er interessant nok, men Ås er ikke interessert i å bli by. Vi er, og ønsker å være en landsbygd. Vår Kommuneplan 2015-2027, som ble vedtatt 2. september 2015, gjelder fortsatt, og med følgende hovedmål:

”En miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk. En inkluderende og mangfoldig kommune. Et kunnskaps- og kultursenter i regionen. En aktiv samfunnsaktør og en attraktiv arbeidsgiver. Planen skal sikre en forutsigbar og framtidsrettet samfunnsutvikling, og skal sørge for en balanse mellom befolkningsvekst, arealutvikling og kommunens evne til å yte gode tjenester. Kommunens verdier – åpenhet, ærlighet og redelighet – skal prege vår praksis og gjenspeiles i våre handlinger.”

Konklusjon: Ås kommune og de boligfelter Områdereguleringsplanen omfatter, lever godt uten en rask og unødvendig omfattende transformasjon, hvor mange beboere i naboskapet nå føler en utrygg fremtid. Hastverk er oftest lastverk. Det er ingen skam å snu!

Med erkjennelsen av delvis feilaktige og forhastede forutsetninger, bør administrasjonen og politikerne derfor ta den nødvendige tid til et nytt forslag til Områdereguleringsplan.

En ny Områdereguleringsplan bør gjerne også omfatte flere boligområder; for eksempel Dysterlia, Aschjem-, Rustad- og Torderudfeltet, slik at det ved transformasjon (salg/kjøp av bolig/tomter) blir regler for områdeutnyttelse og bygghøyder og at Områdereguleringsplanens kvalitetsprogram blir fulgt av utbyggerne og kontrollert av kommunen. Det er i disse nevnte områdene allerede eksempler på behov for reguleringsplaner, så det haster for å unngå gambling, som ved bolig/tomte-oppkjøp i for eksempel Moerveien og Sagaveien.

Til slutt vil jeg minne om Grunnlovens § 49, annet ledd om Kommunalt selvstyre: ”Innbyggerne har rett til å styre i lokale anliggender.”

Kommentarer til denne saken