Gå til sidens hovedinnhold

Finn har planene klare for Holstad stasjon: – Kommer det inn en boligspekulant, har vi ikke en sjanse

Finn G. Moe ønsker å satse mye penger på den nedlagte stasjonen. – Vi oversender vårt forslag til utvikling og gjenbruk av gamle Holstad med gjenbruk og restaurering av de gamle bygningen og bygging av butikk og lager på tomten til Ås, sier er han engasjert.

For abonnenter

HOLSTAD: Holstad stasjon var lagt ut for salg for 70.000 kroner, men så ble trukket fra markedet. Nå er stasjonene tilbake på finn.no.

Prisen har økt til 370.000 kroner, men ifølge annonsen er du nå sikret adkomstvei til eiendommen, noe du ikke var ved forrige utlysning.

Finn G. Moe er administrerende direktør og eier av Norsk Modelljernbane A/S. Han synes Holstad stasjon passer som hånd i hanske med det selskapet i dag driver med i Oslo, skriver ØB.

Vil åpne Nord-Europas største modellbutikk

– Vi har i dag 750 kvadratmeter butikk i Ensjøveien 7 i Oslo, en av de eiendommer som nå er kjøpt av NRK. Vi ser oss om etter nye lokaler, og finner Holstad stasjon som en attraktiv lokasjon for oss. Også med tanke på det vi produserer og det vi selger har jo en sterk tilknytning til alt av jernbane, stasjoner og tilbehør.

Moe er innstilt på å ha investert 12 millioner kroner på eiendommen når alt står ferdig.

– Vi er forberedt på budkamp, men kommer det inn en boligspekulant, har vi ikke en sjanse.

Han håper Statens vegvesen, som selger, ikke nødvendigvis ser til den med høyest pris, men også vekter planene til den enkelte i vektskålen når de vurderer hvem som skal få kjøpe eiendommen.

Vil legge skinner

– Vi mener at aktiv bruk er den eneste varige løsningen for å kunne sikre disse bygninger for fremtiden, og vår plan er å bruke disse aktivt i reklame-, utstillings, og museumsformål. I første omgang ønsker vi å restaurere og gjøre utvendig vedlikehold og malearbeid.

Planen til Norsk Modelljernbane A/S innbefatter også å gjenskape plattformen og å legge 50 meter skinner, hvor de også ønsker å stille ut et rullende museum av NSB materiell.

Norsk Modelljernbane har også den største modelltogsamlingen i Norge, noe Moe mener vil være et betydelig trekkplaster for stedet.

– Butikken i Oslo tiltrekker seg kunder fra hele Norge, fra Sverige og hele Europa, og har blitt et samlingspunkt for alle med interesse for store tog og derigjennom stor interesse for modeller av disse. Norsk Modelljernbane har gjennom 40 år utviklet rundt 1000 norske, svenske og utenlandske modeller som selges over hele verden.


Vil samarbeide med kommunen

Moe har også planer om å skrive til kommune for å kunne samarbeide.

– Vi ønsker i samarbeid med kommunen legge til rette for en severdighet på «Gamle Holstad stasjon» som både ivaretar stedets historie og knytter denne sammen med nåtid med butikk, utstilling, museum og som blir som et opplevelsessenter. Dette vil skape liv i denne delen ved Ås.

I et tidligere intervju med ØB har megleren gitt klar beskjed om at «kupping» av eiendommen, er helt uaktuelt.

– Nei, det er langt fra lokkepris. Dette er en dyr eiendom. Det som er viktig er at folk setter seg inn i prospektet og skjønner hva de byr på. Det blir veldig dyrt å utvikle eiendommen uansett hva kjøper vil gjøre med den, forklarte eiendomsmegleren til ØB i mars.

19. og 21. juni er det satt opp visning på den 5, 5 mål store eiendommen.

Nedlagt i 1994

Holstad stasjon er en tidligere jernbanestasjon på Østfoldbanen (vestre linje). Stasjonen ble åpnet som lastespor i 1897 og oppgradert til stoppested 1913. 1947 ble stoppestedet oppgradert til stasjon, denne ble fjernstyrt 1972. Fra 1989 hadde den status som fjernstyrt kryssingsspor til den ble nedlagt i forbindelse med omlegging av banen mellom Ski og Ås i 1994.

Fra gammelt av hadde Esso Norge planer om et serviceanlegg ved Holstadkrysset. Eiendommen var en del av dette prosjektet. Statens vegvesen har stått som eier de siste de siste årene.

Norsk Modelljernbane A/S

  • 07.11.1979 Norsk Modelljernbane A/S (NMJ) ble registrert hos Sorenskriveren i Nes.
  • 1.9.1981: Åpnet butikk i et forretningslokale på Strømmen, Strømsveien 102, 2010 STRØMMEN,
  • 1985-2003 utvidet fra 64 m2 til 650 m2 gjennom 3 utvidelser. Butikken ble viden kjent som butikken med
  • «Lokomotivet i veggen».
  • 1998-2004-2013-2021: Utvikling av en intuitiv og meget produktiv webshop, med 28600 artikler, i stadig
  • utvikling.
  • 2010: NMJ Europa uG i Köln etablert for betjening av utenlandsmarkedet i Europa og resten av verden.
  • 2011: NMJ Sweden AB: lager og kontorer etableres i Åmål i Sverige, ved kjøp og oppussing av eiendom 9000m2 og 2600m2 kontorer og lager.
  • 2012: Butikken flyttet til 750m2 i Ensjøveien 7, 0655 Oslo, grunnet plassmangel. Europas største tekniske hobbybutikk. Eiendommen vil ventelig ved flytting til Holstad blir solgt, eller leid ut.

NMJ er blitt et verdenskjent merke for høykvalitetsmodeller og NMJ Modeller selges i dag over hele verden.

KILDE: NMJ

Kommentarer til denne saken