E18: Politiet like etter klokken 19 søndag at UP har hatt en trafikkontroll på Brekkelokket/Retvedt de siste timene.

Det ble gitt ti forenklede forelegg på hastighet, en anmeldelse på hastighet kombinert med ruspåvirkning. Høyeste hastighet ble målt til 130 km/t i skiltet 100 sone.

Så mye koster det å råkjøre

I tillegg til økningen av bøtesatsen for bruk av mobil er en rekke andre overtredelser også oppjustert.

Om du nå kjører over fartsgrensen, er det disse bøtesatsene som gjelder når du mottar et forenklet forelegg:

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

Til og med 5 km/t = 850 kroner

Til og med 10 km/t = 2.300 kroner

Til og med 15 km/t = 4.150 kroner

Til og med 20 km/t = 6.000 kroner

Til og med 25 km/t = 9.300 kroner

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

Til og med 5 km/t = 850 kroner

Til og med 10 km/t = 2.300 kroner

Til og med 15 km/t = 3.700 kroner

Til og med 20 km/t = 5.150 kroner

Til og med 25 km/t = 7.000 kroner

Til og med 30 km/t = 9.300 kroner

Til og med 35 km/t = 11.150 kroner

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

36 km/t til og med 40 km/t = 11.600 kroner

For øvrige bøtesatser les mer på lovdata.no her!