Det skal være enkelt og billig å velge de miljøvennlige løsningene i hverdagen. Derfor er det så viktig at kollektivtrafikken fungerer godt og at prisen holdes nede.

I desember i år, om fire måneder, er Follobanen, altså Blixtunnelen- det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski- ferdig. Da kortes reisetiden med tog mellom Oslo og Ski ned til 11 minutter. Mellom Oslo og Ås blir reisetiden ca. 15 minutter, mindre enn halvparten av dagens reisetid. Det blir en helt ny hverdag for alle oss som pendler med tog på Østfoldbanen, og heretter vil toget slå bilen ned i støvlene på reisetid til Oslo sentrum.

Og kanskje vel så viktig som kortere reisetid; det vil gå flere tog! Fra 1. desember i år vil L21, lokaltoget til Moss som stopper på Ås stasjon, gå hver halvtime hele dagen, ikke bare i rushtida. Det vil gjøre en stor forskjell i hverdagen for mange av oss som pendler fra Ås, men også for alle som pendler til Ås for jobb, studier eller skole. Linje L21 og regiontogene skal kjøre i den nye Blixtunnelen, mens lokaltoget mellom Oslo og Ski skal gå på dagens toglinje, dobbelt så ofte som i dag, så alle som pendler mellom Ås og en av stasjonene mellom Oslo og Ski får også et mye bedre togtilbud. Det blir slutt på forsinkelser fordi regiontoget tar igjen lokaltoget, og busstilbudet skal utvides slik at det korresponderer også med de nye togavgangene. Det blir en ny hverdag.

Når samfunnet investerer over 30 milliarder kroner i en togtunnel er det viktig at den investeringen raskt får effekt i form av at det også går flere tog. Det har vært en lang og seig politisk kamp å sikre at det faktisk kommer flere tog, ikke bare til Ski men også til Ås, med en gang Follobanen åpner. Nå får vi to avganger i timen hele dagen til og fra Ås stasjon, men dessverre ikke ekstra avgang i rushtida, slik jernbanedirektoratet tidligere åpnet for.

Opprinnelig plan tilsa også at Ås stasjon skulle få fire tog i timen i rushtrafikken fra 2027, men det er nå uklart når det kan komme på plass på grunn av forsinkelser i andre jernbane-byggeprosjekter.

Kampen for flere og raskere tog på Østfoldbanen har vært lang. Vissheten det siste tiåret om at Follobanen blir bygd og reisetida til Oslo kommer til å bli mer enn halvert har – i tillegg til den sterke veksten og utviklingen ved NMBU – vært den sterkeste driveren til at stadig flere ønsker å bo på Ås og i Follo. Vi må forvente at enda flere ønsker å bo og arbeide på Ås når reisetida til og fra Oslo fra desember blir 15 minutter. Jeg håper Ås-folk ønsker dem velkommen.

Jeg er veldig glad for og fornøgd med at dette nå nå endelig kommer på plass, men kampen er ikke over: Vi politikere som kjemper for bedre kollektivløsninger må fortsette å jobbe hardt for at planen om fire avganger i timen i rushtida raskest mulig blir en realitet. Med framtidig sterk vekst i regionen så haster det med ytterligere forbedringer av togtilbudet.