Flere tobakkstyverier de siste månedene – nå advarer politiet folk mot å la seg friste til å kjøpe tyvegodset

De siste fire-fem månedene har det vært rundt 30 tyverier av tobakk og snus fra butikker og bensinstasjoner. Nå ber politioverbetjent Solveig Aarvik Kjeserud næringsdrivende i Follo om å ruste seg mot tobakkstyvene.