Flertallet stemte for å endre skolegrensene for Rustad og Kroer

Barn på Danskerud og Bjørnebekk kan sokne til Rustad skole, ikke Kroer skole, i fremtiden.