Folk forstår ikke at skattebetalernes penger skal sløses bort på unødvendig store og dyre skolebygg

Av

Ingen i Ås kommune som leser Ås Avis, kan ha unngått dramatikken i disse sakene. Nå forventer folk at det ordnes opp av rådmannen og politikerne.