Nå legges lederkabalen for Nordre Follo. Se hvilke 77 som har fått nye roller

Nå legges kabalen over hvem som skal lede hva i Nordre Follo kommune. Mange har allerede funnet sin plass.