Bane Nor skriver at det vil være stengt for tog mellom Ski og Oslo i forbindelse med planlagt arbeid ved Ski stasjon mellom 6. april klokken 07.00 til 8. april 13.00.

De vil benytte gravemaskiner og skinnegående maskiner i arbeidet, som de skriver vil medføre støy for naboene til jernbanen. De som blir rammet av bråket, vil bli varslet via SMS.

Bane Nor skal i denne perioden også utbedre enkelte feil i Blixtunnelen. De skriver at det dreier seg om endringer som de har kunnet vente med, fordi det ikke skal ha hatt noen betydning for oppstarten av togtrafikken på strekningen.

Det vil gå buss for tog mens arbeidene pågår.

Mer jobb i sommer

Det vil også tidvis være sommerstengt på strekningen i år. Det er planlagt at fire uker sommerstengt på Follobanen. I tre av disse ukene vil det imidlertid kjøres tog på den gamle Østfoldbanen.

Bane Nor skriver at de i utgangspunktet hadde planlagt å holde sommerstengt i seks uker, men at dette senere har blitt endret. De vil i disse ukene sluttføre arbeidet med jernbaneanleggene ved Oslo S, som er en del av Follobaneprosjektet. Når dette arbeidet er utført, vil togene kjøres i tråd med den opprinnelige ruteplanen for 2023.

Dermed vil noen av togene igjen gå forbi Oslo S, og videre vestover.