Forsøker du å lure fotoboksen? Da kan du få strengere straff

Av

– Kan sees på som uaktsom kjøring.