ÅS: Tilbake i 2013 fikk fire studenter ved NMBU en god idé etter at daværende student Emilie Midttveit Bollingberg ble frastjålet sykkelen sin. De mente Ås burde ha sin egen bysykkelordning.

Etter mye hardt arbeid fikk studentene med seg både Ås kommune, NMBU og Åspro på laget. Med økonomisk støtte fra fylkeskommunen ble BygdeBike, Ås sin lokale versjon av bysykler, lansert i 2016.

Ordningen ble en suksess og på tross av noe redusert bruk av syklene under korona var det under de travleste periodene i 2019 registrert hele 600 unike brukere i måneden.

Fare for avvikling på tross av suksess

– Dette er et velfungerende og viktig prosjekt for NMBU og Ås kommune. Vi sørger her for å ha et alternativ til buss, i tillegg til at det er en bedrift som bidrar til det grønne skiftet, sier Kjersti Sørlie Rimer, eiendomsdirektør ved NMBU.

Sørlie Rimer har hatt prosjektet som en del av sin avdeling siden 2015. Hun forteller at prosjektet sto i fare for å måtte avvikles dersom BygdeBike ikke fikk innvilget ytterligere økonomiske midler.

– Cirka halvparten av syklene har stått ute åtte måneder i året gjennom seks år og trengs å byttes ut etter hvert. BygdeBike ble evaluert høsten 2017 og det var ønskelig å få låser som tåler norske værforhold bedre, app med gitte parkeringssoner og flere sykler i omløp.

Ba fylkeskommunen om hjelp

For å redde prosjektet søkte BygdeBike om økonomisk støtte fra Viken fylkeskommune, gjennom ordningen med belønningsmidler for sykkeltiltak. Søknaden på 232.000 kroner i 2022 med opsjon på samme beløp i 2023 og 2024 ble innvilget.

– Det sikrer videreføring av ordningen som er veldig viktig. Muligheten til å komme seg raskere fra Ås stasjon til Campus, kan gjør det mer attraktivt å velge tog istedenfor bil for pendlere fra Oslo og ellers i Viken fylke. Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp fra persontransport i hele reisekjeden.

– Bedre enn elsparkesykler

Sørlie Rimer kommer også med et lite stikk mot elsparkesyklene som har blitt populære i en rekke byer, og som også har begynt å innta Ås sentrum den siste tiden.

– I motsetning til kommersielle sparkesykler gir våre sykler en folkehelseeffekt når de erstatter buss eller privatbil. Sykler gir også erfaringsmessig bedre trafikksikkerhet enn elsparkesykler, avslutter Sørlie Rimer.