Fylkesmannen ber om tiltak mot støy for nytt boligprosjekt

Utbygger må vise hvordan de skal gi boligene bedre skjerming mot støy fra Nordbyveien, sier Fylkesmannen.