Fylkesmannen har konkludert: Vedtak om skolegrenser er lovlig

Kommunestyret gjorde ikke noe ulovlig da de vedtok at barna på Danskerud fortsatt skal gå på Kroer skole.