Går ut mot endring av skolegrenser: – Sakte fjerning av elevgrunnlaget for Kroer skole

Forslag om å endre skolegrensene mellom Kroer og Rustad skaper debatt. SV mener forslaget i realiteten handler om å legge ned Kroer skole.