I sitt innlegg i Ås avis 1. oktober mener Einride Berg at det bør drøftes hvorvidt det er riktig å gi studenter penger for å melde flytting til Ås kommune.

Les også

Betale for stemmer i Ås?

Selvsagt bør alle inntjeninger og utgifter i kommunen debatteres, og jeg håper både arbeiderpartiet og andre partier både har hatt, og kommer til å ta denne diskusjonen også flere ganger. For meg er det også viktig at vi vet hva som diskuteres.

Kommunen får hvert år tilskudd til å drive kommune, gjennom statsbudsjett. De konkrete summene varierer noe, da innbyggertilskuddene fordeles med lik sum per innbygger, med midlene som er igjen etter at summer som «vekstkommunetilskudd», regionssentertilskudd og annet er fordelt.

Det betyr at denne restsummen fordeles til kommunene, etter antall innbyggere.

Det første argumentet til Berg er at pengene Ås kommune får tilført, «tas» fra andre kommuner. Det stemmer jo. Men er det problematisk? Disse midlene skal bidra til at kommunen kan opprettholde kommunale tjenester slik at innbyggerne kan bo der. Som vi vet er studenter også innbyggere, og studenter også bruker også veiene, helsetilbudene og bibliotekene, og flere vil også ha bruk for barnehage og skoletjenester for sine små gjennom studietiden.

Det at disse midlene fordeles til kommunen de brukes i, tenker jeg er helt riktig. Så får det være opp til regjeringen å fordele midlene over statsbudsjett på en slik måte at også små kommuner kan drives, dette er ikke et ansvar verken studentene på Ås, eller kommunen kan sitte med.

Det neste argumentet til Berg er at studentene som melder flytting får stemmerett i kommunen. Berg er bekymret for at dette fører til gnisninger mellom innbyggerne i kommunen, og studentene, og for at de faste beboerne i Ås har et mer «langsiktig» perspektiv på hva som skjer i kommunen, enn studentene.

Her er det mye å ta tak i. Studentene utgjør en betydelig andel av innbyggere i kommunen. Jeg mener derfor det er et alvorlig demokratisk problem å ikke også sette inn tiltak som gjør at også studentene stemmer, i det minste får denne muligheten.

Studentmassen på Ås har satt sitt preg på kommunen siden 1859, da NLH først startet som landbrukshøyskole. Det er derfor mer enn langsiktig å tenke at studentene kommer til å fortsette å være en betydelig del av kommunen. Derfor bør også studentene kunne være med å ta utøve demokratisk makt i kommunen. Mange studenter velger også å bli igjen i kommunen, og mange av de faste beboerne velger å flytte på seg.

Jeg tror vi beveger oss innpå et skummelt spor hvis vi skal snakke om fordeling av demokratisk makt ut fra ansiennitet.

Viktigst av alt er det at kommunen nå har det svært trangt økonomisk. Og hver student som melder flytting, gir det mangedobbelte tilbake til kommunens økonomi. Det forplikter, men jeg mener samtidig at vi skal tenke oss nøye om før vi sier nei takk til disse midlene.

Så derfor vil jeg avslutte med å stille det viktigste spørsmålet i denne diskusjonen, som Berg helt glemmer;

Har vi råd til å la være å satse på studentene?