Sammen med Ap og de andre i syvpartisamarbeidet stemte Venstre i desember i kommunestyret for budsjettet for 2020, der vi alle ba om en utredning om kostnader og alternativer for nye Åsgård skole. Vi stemte alle for at fremdriften for Åsgård skulle holdes.

Altså, når det gjelder ferdigstillelse er Venstre, som andre partier, glade for at det har vært enighet om ferdigstillelse til 2023. Det er viktig med forutsigbarhet for barna, og ikke minst for lærerne. Nå som noen økonomiske og fysiske rammer er bestemt for nye Åsgård skole er tiden inne for å lage videre planer, for hvordan inne- og uteområdene skal legge til rette for godt og skapende innhold.

Vi i Venstre var jo ikke for den løsningen om at alt skal bygges nytt for fire-parallell (grunnet kommunens stramme økonomi, et lite uteområde og manglende kulturhistorisk hensyn), men nå som den er vedtatt skal vi selvsagt jobbe for de beste mulige løsninger for barna og lærerne. Også forandre som kan ha nytte av den.

Her er mange muligheter! Kan det for eksempel være noe å sjekke ut om bergvarmen til skolen kan hentes fra grunnen under fotballbanen, slik at det kan bli en «gratis» kunstisbane om vinteren? Gitt at dette er noe idretten og lokalmiljøet ser behov for da. Hvordan kan interaksjon mellom skolehage, mat- og helsefag og SFO gjøres enda bedre?

Hvordan kan vi la en ny flerbrukshall styrke et samspill mellom generasjoner, når det er en økning av antall eldre i sentrum og behov for flere møteplasser? Og kan vi la oss inspirere av landskapsarkitekt Sille Winsnes sine tanker om å se sentrumsparken og skolegården som et sammenhengende område?

Dette var bare et utvalg ideer, for å illustrere at nå er fokus de gode løsninger for en god skole. Foresatte ved Åsgård har dratt i gang en god diskusjonstråd på nett om hvordan gjøre skolen best mulig. Flott! La oss ta vare på engasjementet hos foresatte ved Åsgård fremover, slik at deres iver varer til både skolen skal tas i bruk om drøyt tre år og videre utover det også.

Politikere kan legge til rette for samspill mellom kommunen og foreldre; for eksempel ved å gjøre det lett å låne lokaler tilmøter eller annen aktivitet. Igjen, gratulerer til barn og lærere ved Åsgård!