Grunneier Cathrine stiller tomter til disposisjon: – Her kan det bygges «økotun» med 46 boliger

Lokale grunneiere vil stille tomter til rådighet for bærekraftig utbygging i Kroer.