Gå til sidens hovedinnhold

Had­de pro­mil­le på nær­me­re to - for­klar­te at hun had­de druk­ket én si­der til ma­ten

«Sik­te­de har av­gitt en utforbeholden til­stå­el­se i ret­ten i dag» er en stan­dard­fra­se i til­stå­el­ses­dom­mer. Den er også tatt med i dom­men mot en kvin­ne som blås­te til nes­ten to i promillle én time et­ter at hun ble stop­pet av po­li­ti­et. I ret­ten for­klar­te hun at hun had­de druk­ket én si­der til mid­da­gen.

For abonnenter