Gå til sidens hovedinnhold

Halvtom Åsgård skole med kompakt boligutbygging

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I kommunens befolknings fremskriving for plansonen Åsgård, synker antall 6–12 åringer fra 370 i 2020 til 330 i 2024. Mens kapasiteten ved Åsgård barneskole øker fra 430 til 700. Det vil si at skolen blir mindre enn halvfull i 2024. For de etterfølgende 11 år frem til 2035 er det forutsatt samme økning i prosent for skolebarn som for hele befolkningen, selv om det nesten ikke er skolebarn i kompakte blokkområder langt ute på landet. Med fire paralleller på Åsgård skole og vedtatt sentrumsplan vil derfor Åsgård skole blir mindre enn halvfull i overskuelig fremtid, så sant ikke barn kjøres dit fra andre steder. Det krever at skoler der folk med barn vil bo, blir nedlagt. Det skaper ikke trivsel, men mer kø, kork og kaos i Ås sentrum.

Det legger også til rette for konflikter mellom barn fra forskjellige steder og ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Slik som det var på 1950- og 1960-tallet mellom barn fra Høgskolen og Stasjonen i Ås.

Noen ser på våre storbyer som forbilder for en kompakt by i Ås. Helsedirektør Karl Evang (Ap, bygger av sosial velferd og likhet) skrev allerede i 1970: «Storbyer i sin nåværende form passer ikke for barn, verken for spedbarn, barn i førskolealderen eller skolebarn. Storbyen danner et håpløst miljø for gamle og med få unntak også for det voksende antall funksjonshemmede som finnes i vårt samfunn, så vel mentalt som fysisk funksjonshemmede.

En storby skal ikke vokse sterkt før det skapes ghettoer, slumstrøk o.l. Disse er så vel når det gjelder den rent fysiske omgivelseshygiene som når det gjelder det mentale miljø, oppløsende og destruktive. Det fysiske forfallet hos bybefolkningen har tiltrukket seg større og større oppmerksomhet. Det er vanskelig å «trimme» i en storby, det må i tilfelle gjøres innendørs og i kostbare lokaler.»

Regionbyen Ås får enda mindre sol, lys og grønt enn boligområder i Oslo med 4 etasjer sentralt og større avstander mellom blokker i drabantbyene. Vi bor på 60 grader nord, skyggene av husene midt på dagen blir dobbelt så lange som høyden på husene. Jo høyere blokker desto mindre lys for de nederste, og desto vanskeligere for de øverst å passe på barna når de er ute.

Skal vi få trygge barn på skolen må det bygges rundt skolegården og den må ikke stå halvtom. Det betyr to klasser på hvert trinn og ikke fire. Videre må de 20 år gamle skolebygningene langs Skoleveien bli stående og ny bygges langs gangveien ved Drøbaksveien. Det blir billigere og tryggere enn bare en bygning midt på skoletomta.

Kommentarer til denne saken