Vi leser jevnlig i Ås avis om fornøyde ansatte og fornøyde kunder ved butikkene i Nygårdskrysset, butikker som har blitt åpnet i det siste. Og butikkene der fungerer fint. Og det er bra at bedrifter satser i Ås kommune. Undertegnede er på Nygård selv av og til, og de som jobber der er hyggelig og flinke og vareutvalget er godt. Sakte men sikkert bygges det et narrativ om at det er dette vi trenger her i Ås. Flere butikker på et nytt stort areal som er lett å kjøre til. Men hva med de butikkene vi allerede har?

Grunnen til at jeg skriver om denne saken nå, er at 28. oktober skal Ås kommune i formell mekling med Statsforvalteren om dette. For Ås kommunestyre har i flere runder hatt flertall for at det det kan etableres flere butikker med diverse innhold på Nygård. Nordre Follo og fylket har sendt innsigelser mot at det blir et kjør-og-kjøp-senter på Nygård.

Et lite eksempel da skribenten bak innlegget skulle ha reparert motorsaga i høst: Butikken på Nygård fikset det med et smil og kyndighet. Riktignok måtte jeg to turer fordi de trengte noen deler, men de handy folka fikset altså biffen. Men at jeg må kjøre 36 km i bil for å fikse en motorsag er egentlig helt på trynet, for å si det banalt. De skarve 6 kg med CO2 jeg slapp ut for reparasjonen er ikke det som ødelegger miljøet i verden.

Da det var byggvarebutikk både nord og sør i Ås hadde de fleste tilgang til det i sin nærhet. Og sjansen for at man kunne stikke innom en butikk og få gjort jobben uten ekstra reise var høy. Å ta busss via Ski eller sykle til Nygård gadd jeg rett og slett ikke.

Og en slik snøballeffekt kan det bli om flere butikker kan slå seg ned på Nygård. I dag er det ca 11.000 m2 med hvite- og brunevare-butikker i området. Mer enn nok til å dekke innbyggernes behov. Dette er butikkareal som fort kan bli utkonkurrert om Nygård åpnes for slike varer. Dersom vi tar med andre «konspetbutikker» som høyst trolig kan påberope seg å være «plasskrevende» er vi oppe i hele 24.000 m2 i området vårt.

Det er 60% av arealet på kjøpesentret på Vinterbro. Den tabloide overskriften på innlegget trenger absolutt ikke bli sann. Det er mange typer handel som vil forbli der den er i dag. Og man skal ikke male fanden på veggen. Men sett både miljø, senter- og sentrumsutvikling under ett mener jeg det er feil å plassere handel for varer som kan få plass i senter og sentrum, på Nygård.

Det er bra med konkurranse som foregår på sunne og gode vilkår. Jeg mener en konkurranse som høyst trolig vil ha ødeleggende konsekvenser på de sentra vi har i dag, nær der folk bor, er en konkurranse som ødelegger livskvalitet. Ikke fordi jeg liker en butikk fremfor en annen, men fordi butikker bør ligge nær der folk bor om mulig. Det er bra for byliv og senterliv. Og det er bra for miljøet. I dette tilfellet er det mulig og lurt. Lurt fordi vi lar riktig næring være på rett plass; lager og industri på Nygård, handel på Vinterbro, Ås sentrum og Ski sentrum. Ja til butikker. Nei til å ha dem på Nygård!