Olav Kraugerud fra Venstre argumenterer i et leserinnlegg for at det kun skal være «lager og industri» på Nygård (ved Obs Bygg), mens all handel skal skje på Vinterbro (antagelig Vinterbrosenteret), i Ås sentrum og i Ski sentrum. Han beklager seg litt over at Maxbo har flyttet fra Ås til Nygård, men årsaken til det er jo at Ås kommunestyre har prioritert boliger i Ås sentrum. På Ski skal området der XXL, Power og Europris ligger også bli boliger – hvor skal den plasskrevende handelsnæringen flytte?

Handel på Nygård: «Hyggelig» – helt til Vinterbro tømmes

Når det gjelder meglingen med Statsforvalteren, så har ikke Nordre Follo og fylket fremmet innsigelser mot at det blir varehandel på Nygård – plasskrevende varehandel ble vedtatt allerede i 2012. Litt sent med omkamp på det nå. Det spørsmålet som nå er oppe til diskusjon, er om møbler, brunevarer og hvitevarer skal inkluderes i begrepet «plasskrevende varehandel» og dermed tillates på Nygård. Flertallet i Ås kommunestyre sier ja.

Hvorfor sier flertallet ja til å tillate salg av møbler, brunevarer og hvitevarer på Nygård? Fordi Nygård ligger kommunikasjonsmessig tilnærmet perfekt for denne type handel, midt i veikrysset E6/E18. Dessuten har Nygård god kollektivdekning med 8–16 bussavganger pr. time og en reisetid til Ås på kun 26 minutter. Istedenfor å arbeide mot Nygård, så burde vi utvikle Nygård til å bli et alternativ til å reise ut av Follo og til Alna eller Moss for å handle.

FrP og Høyre ønsket dessuten også å tillate spesialbutikker på over 1500 m², men det er det dessverre ikke lenger flertall for etter at Ap nok en gang ombestemte seg. Men det er en annen historie.