ÅS: Som hver adventstid seg hør og bør, skal et høyt og bredt grantre med lys stå sentralt plassert i sentrum til glede for liten og stor denne adventstida, jula og vinteren. Det skal være et naturlig samlingspunkt som gir julefølelsen, vintergleden og vinterfreden. Et lys i en ellers mørk sesong.

Tre i hagen?

Derfor etterlyser nå Ås kommune hjelp fra innbyggerne sine.

- Er det noen som har et tre i hagen sin? spør avdelingsleder for drift i kommunalteknisk etat, Per Håkon Lauritzen.

Hvis du har det, oppfordrer han til å ta kontakt med Fred Ekstrøm som jobber med kommunaltekniske saker. Han vil komme og vurdere treet og se om kommunen ønsker å sette det opp ved rådhuset. Grantreet bør være minimum 7 meter.

- Treet bør ha en gjenkjennelig juletreform som ser bra ut, sier Lauritzen.


Gjør jobben

Du skal slippe å gjøre noe som helst - bare ta kontakt dersom du har et tre som du lurer på kan fungere. Kommunen tar seg av felling av treet og opprydding. Jo tidligere du tar kontakt, jo bedre.

- Ta kontakt så raskt som mulig. Vi skal ha det klart til julegrantenninga. Selv om det er en stund til, så er det fint å ha dette planlagt og klart, avslutter Lauritzen.