FOLLO: De siste to uken har Bane Nor drevet en intens testing av Follobanen og de nye tunnelene. I 200 kilometer i timen har tre doble togsett kjørt frem og tilbake mellom Ski stasjon og Oslo S.

Det har blitt til mer enn 200 testturer i 200 kilometer i timen. Dette for å stressteste det elektriske anlegget i tilknytning til de nye tunnelene.

Har feilrettet i snart to måneder

Det var etter ni dagers drift av den nye Follobanen, at det ble oppdaget røykutvikling i strømhuset mellom Ski stasjon og den nye tunnelen. Det viste seg at at ledningsnettet ikke har tålt påkjenningen som togtrafikken påførte anlegget.

I snart to måneder har Bane Nor jobbet med å finne, men ikke minst utbedre feilene som oppsto etter at anlegget til 37 milliarder kroner måtte stenges etter kun en drøy uke i drift.

ØB ber Bane Nor om en oppdatering i forbindelse med feilretting og får følgende mail fra pressesjef Anne Kirkhusmo.

Vil fortsette testkjøringen frem til gjenåpning av Follobanen

- Bane NOR har i samarbeid med Vy kjørt testturer med tog på dagtid i helgen. Vi har testkjørt med tre doble togsett. Alle togsettene har kjørt med full hastighet, dvs. 200 kilometer i timen. Togsettene har kjørt frem og tilbake mellom Oslo og Ski gjennom begge tunnelløpene. Testkjøringen fortsetter med tre doble togsett mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 i dag, og daglig framover helt til banen åpner igjen for trafikk. I løpet av dagen i dag har vi så langt kjørt mer enn 200 testturer med tog.

Har ennå ikke satt en endelig åpningsdato

- Testkjøringen har gått bra også i helgen, og anlegget fungerer så langt som det skal. Vi har oppdaget og utbedret mindre feil. Det er samlet inn et stort antall måledata, som nå blir analysert.

Bane Nor forteller videre at de har planlagt et omfattende testprogram i godt samarbeid med Vy, som stiller med togsett og personell. Hele hensikten med testprogrammet er å avdekke utfordringer og reparere der det eventuelt trengs, før de endelig kan åpne Follobanen for persontrafikk igjen.

Det er per nå ikke fastsatt ny åpningsdato på Follobanen, skriver Kirkhusmo til slutt.