Har NMBU for mye dyrka jord ?

Av

Spørsmål til rektor ved NMBU.