ÅS: – Dette er verdens beste deltidsjobb. Vi kan i stor grad forme opplegget selv om vi får positive tilbakemeldinger fra andre studenter om at vi gjør en viktig jobb.

Det forteller Mathea Herberg Brannstorph som ved siden av sivilingeniørstudiet er en av studentmentorene på NMBU.

Sammen med de andre studentmentorene mottok hun den nyopprettede Studiemiljøprisen ved NMBU.

Da pandemien rammet og hele det organiserte studentlivet på Ås ble lagt på is over natta, ble mange studenter sittende inne på hyblene sine. For å bøte på situasjonen ga Kunnskapsdepartementet tilskudd til studentsamskipnadene i landet for å ansette studenter til å organisere lavterskeltilbud for de andre studentene.

Eksempler på aktiviteter under pandemien er skattejakter, hengekøyetur, grillkvelder, volleyballturnering, malekurs, sykkelturer, guidet tur i Ås og kubbturnering. I dag tilbyr mentorene lunsj en gang i uka, aktiviteter hver onsdag ettermiddag, kreativ kveld på torsdager og kosestund med film og spill på fredager.

Flere tusen deltagere

Studentmentorene er ansatte i Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) og ledes av Marit Raaf i samskipnaden.

– Vi har fortsatt midler fra departementet som ikke er brukt opp, så vi opprettholder tilbudet ut året.

– Tilbudet har blitt en stor suksess og har siden oppstarten våren 2021 har koordinatorene gjennomført over 100 arrangementer med til sammen flere tusen deltagere. SiÅs ønsker å opprettholde tilbudet i årene fremover og vi håper at departementet vil se verdien av å fortsette finansieringen.

Kjempestas

Vegard Sjaastad Hansen fra Studenttingets Arbeidsutvalg overrakte prisen.

– Studentmentorene var et nytt tiltak under pandemien som var rettet mot alle. De lyktes med å nå bredt ut og engasjerte mange studenter, noe de også har fortsatt med etter at samfunnet har åpnet opp igjen, sa han.

Prorektor for utdanning ved NMBU, Elise Norberg, sier at studentmentorene har betydd mye for trivsel på universitetet de siste årene.

– Det er kjempestas for NMBU å ha sånne som dere, spesielt under korona. Nå har dere satt standarden høyt for mentorene fremover.