Helsepersonell har begynt å melde seg som frivillige, men kommunen ber om flere

Mange ansatte i karantene gir utfordringer for bemanningen av helsetjenestene i Ås kommune. Nå har de første frivillige med helsebakgrunn meldt seg til tjeneste.