ÅS: Å bli hedret med pris og gode ord, varmer alltid for ildsjeler som står på, og nettopp dette skjedde torsdag 24. november.

Alexander Krogh Plur, kultursjef i Ås kommune, fikk torsdag 24. november Vikens fylkeskulturpris. Prisen deles ut som en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket eller som gjør Viken kjent på en måte som er positiv, enten det er nasjonalt eller internasjonalt.

Det er fylkesrådet for kultur og mangfold som vurderer hvem som skal få prisen, og denne gangen tilfalt den altså en lokal person. Prisen inneholder også en sjekk på 50.000 kroner.

Prosen ble delt ut under fylkestingsmøte i Viken torsdag formiddag.

Til Viken fylkes nettsider, forteller prisvinneren at han er takknemlig.

– Jeg er takknemlig for å bli tildelt denne prisen, som jeg setter veldig høyt. Jeg har alltid arbeidet for å synliggjøre og bruke det potensialet som kunst- og kulturlivet har for hvert individ, for skole, samfunn og inkludering – og for en samfunnsutvikling mot en kreativ, nyskapende og levende fremtid, sier han til nettsiden.

Begrunnelsen bak tildelingen er full av lovord og heder, og du kan lese den i sin helhet ved å åpne denne utvidede faktaboksen:

Stor innsats

Kultursjefen roses nå av politikere i Ås.

– Alexander har gjort en stor innsats over mange år med å utvikle kultursektoren og ikke minst kulturskolen i Ås. Langt flere barn og unge benytter seg av kulturskolen i Ås enn i mange andre kommuner. Det er en velfortjent pris. Vi i Ås bør være stolte av Alexander og arbeidet som gjøres med kulturtilbud for barn og unge i Ås, uttaler Edvin Søvik, gruppeleder for Ås Ap.