Her får Liv Erna (91) ved Moer sykehjem den første koronavaksinen i Ås