TARALDRUD: Det er ikkk bare tuge kjøretøy som kontrolleres på Statens vegvesens trafikkstasjon på Taraldrud.

I morgenrushet inn til Oslo stilte utekontrollen på Taraldrud kontrollstasjon seg opp på Taraldrud for trafikkontroll av kjøretøy og førere som valgte å kjøre igjennom kontrollstasjonen fremfor å kjøre i køen som gikk parallelt med kontrollstasjonen, skriver de i en pressemelding.

– Majoriteten av de som kjører over kontrollplassen, gjør dette for å snike i køen på E6. Gjennomkjøringen foregår vanligvis i høy hastighet til tross for at området har fartsgrense på 30 km/t, opplyser inspektør Daniel Hals i pressemeldingen.

Kontrollen førte til lange køier, og hele 188 kjøretøy ble tatt inn til kontroll. På 75 av disse ble det foretatt en kontroll av dokumenter, teknisk og bruk, som førte til flere sanksjoner som tekniske mangler, bruksforbud og manglende medbrakt førerkort.

Resterende bilister fikk førerretten kontrollert, ifølge pressemeldingen.

Flere lokale nyheter