Her testes 300 Åsfolk for korona hver uke - nå økes bemanningen: - Vi har økt kapasiteten gradvis ettersom trykket har økt

Kari og Sissel er to av helsearbeiderne som tester rundt 300 Åsfolk for korona hver uke. Nå skal det også bli mulig å reservere en time for testing digitalt.