FOLLO: Politioverbetjent i analyse og etterretning ved Follo politidistrikt, Lars Abelsen har mange års erfaring med å jobbe med MC miljøene, det såkalte bikerklubber i Follo distriktet.

Han kjenner godt til bikerklubbene som finnes i Follo regionen. Men å hevde at det foregår mye kriminalitet i de vanlige biker miljøet vil han ikke være med på.

– Langt ifra. I det store og hele er dette miljøet bra, men her som ellers skjer det muligens ting som ikke tåler dagens lys.

– Amta er blitt tipset om en episode på Nesodden der en motorsykkelklubb nylig kom med trusler etter noe som ble publisert om klubben på sosiale medier. Hva har du å si til dette?

– En slik sak er vanskelig for oss å kommentere. Få det opp på bordet, la politiet få en anmeldelse eller tips om saken dersom det skal ha skjedd noe straffbart. Først da kan vi gjøre noe. Alt annet blir vanskelig, sier Abelsen.

Kjenner klubbene

Politiet har god oversikt over MC-klubbene i Follo`s nord/vest region.

– Vi har Devils Choice Moss, som ligger i Hølen. Videre er Devils Choice Aasgård etablert i Ås. Dette er såkalte supporterklubber til Hells Angels. Vi finner også bl.a. MC-klubben Compadres i Frogn, og Kickers på Nesset i Ås kommune, i tillegg til flere andre mindre bikerklubber sier Abelsen.

1 % klubber

I dag er verken de meste kjente 1 % klubben i Norge Hells Angels, Bandidos eller Outlaws etablert i Follo. Outlaws Oslo MC var i flere år på Oppegård men flagget ut fra Follo i 2014.

– Når vi sier at klubber som Hells Angels og Bandidos ikke har egne chapter i Follo, så er det ikke dermed sagt at vi ikke har personer eller kriminalitet som kan knyttes til de såkalte «1% klubbene». Vi er godt kjent med at vi har elementer fra flere av 1 % klubbene som både bor og oppholder seg i vårt distrikt.

– Hva er en «1 % klubb»?

– «En 1 % klubb»- beskriver vi i politiet som en klubb som definerer seg utenfor samfunnets regler og lover. På mange måter et lukket brorskap, der taushetens lov gjelder.

En slik klubb har klare interne regler, skrevne som uskrevne. Er du i en «en-prosent»-klubb følger du reglene. Hvis ikke er det risiko for sanksjoner og en risikerer å kastes ut. Klubbene styres strengt og har en klar klubbstruktur styrt opp av klubbenes internasjonale ledere (Europa)

– Hvor finnes det «1 %»-klubber i østlandsområdet?

– De har vi blant annet i Østfold, i Oslo og på Romerike. «1% »- Disse klubbene er godt etablert internasjonalt.

Hydra MC

MC-klubben Hydra MC på Nesodden blir av enkelte omtalt som en «pappa-klubb» der medlemmene samles for å snakke eller kjøre motorsykkel. Men det er ikke bare en «pappa-klubb».

MC-klubben kom i dårlig søkelys etter en voldsepisode inne i klubblokalene vinteren 2012. En episode som fikk sitt etterspill i rettssalen.

Lars Abelsen vil likevel ikke si at Hydra MC på Nesodden er en versting når MC-miljøet skal beskrives.

– Som sagt, MC-miljøet er til tider røft. Jeg kjenner til episoden du snakker om, og uansett er det selvsagt i politiet ingen aksept for vold. Vi er ikke naive og følger med i miljøene. Når det er sagt kjenner vi Hydra MC som en av flere vanlige bikerklubber i distriktet der medlemmene tar seg en fest og «favner» om bikerkulturen.

Men det er svært lite problematikk knyttet til Hydra MC som politiet får kjennskap til. Vi har hatt en god dialog med dem bl. a i forbindelse med arrangementet Griserallyet som klubben har hver sommer.