Høyre og FrP mener det er best å legge ned Kroer skole. – Elevene vil få et bedre tilbud på Rustad

Opposisjonen i kommunestyret mener det er best om Kroer skole legges ned og elevene flyttes til Rustad.